PROGRAM ODLEWÓW
stopy aluminium wg PN-EN 1706 - EN AC-42000
- EN AC-43000
- EN AC-43200
- EN AC-44200
- EN AC-46200
- EN AC-48000
- EN AC-51000
stopy aluminium wg PN-EN 1706 - EN AC-42000
- EN AC-43000
- EN AC-43200
- EN AC-44200
- EN AC-46200
- EN AC-48000
- EN AC-51000
stopy miedzi wg EN 1982:1998 - CuSn10-C
- CuSn11P-C
- CuSn11Pb2-C
- CuSn5Zn5Pb5-C
- CuAl10Fe5Ni5-C
- CuZn39Pb1Al-C
Metody odlewania: - w formach piaskowych
- w kokilach odlewniczych
Maksymalne wielkości pojedynczych odlewów netto: - ze stopów Al - do 300 kg
- ze stopów Cu - do 150 kg
Maksymalne gabaryty pojedynczych odlewów (w mm): - 1500 x 1500 x 200 przy formowaniu ręcznym
- 600 x 350 x 200 przy formowaniu maszynowym
Maksymalna wielkość rdzenia: - 1,0 dm3 - na gorąco, zagęszczanie mechaniczne (nadmuchiwanie)
- 12 dm3 - na zimno, zagęszczanie mechaniczne (strzelanie)
- 150 dm3 - na zimno, zagęszczanie ręczne
Spoiwa stosowane do rdzeni: - na zimno - szkło wodne, żywica MM1001E utwardzane CO2
- na gorąco - żywica M 157, rdzenit
Wymiary komory pieca do obróbki cieplnej odlewów (w mm): 600 x 800 x 1200